วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเปิดอ่านหนังสือของ Ray Dalio ที่ชื่อว่าPrinciple หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมซื้อมาวางไว้สักพักเพราะรู้สึกว่าหนาและอ่านยาก ก็เลยตัดสินใจลองมาอ่านอย่างน้อยวันละบทและ เอามาเขียนบันทึกไว้เป็นที่จำ ชอบในหัวข้อ ที่คุณ Ray แนะนำว่าควรอยู่อย่างเปิดใจ (Open-minded) และโปร่งใส (Transparent) มันฟังดูไม่ซับซ้อนแต่เหมือนจะทำได้ยาก เพราะการเปิดใจหมายความว่าเราพร้อมที่จะยอมรับว่าเราผิด และผมก็มั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีความมั่นใจอะไรบางอย่างในตัวว่าสิ่งที่เราคิดมันดีมันถูกแล้วเป็นประสบการณ์

บทที่ 1.3 ว่าด้วยการอยู่อย่างเปิดใจและโปร่งใส
บทที่ 1.3 ว่าด้วยการอยู่อย่างเปิดใจและโปร่งใส